Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Výběr vysoké školy – uplatnění absolventů

Při výběru vysoké školy musíme přihlížet i k možností uplatnění po ukončení studia.  V roce 2012 byla nezaměstnanost čerstvých magistrů 3,8 procenta, absolventů bakalářského studia 5,4 procenta, to znamená, že magistři se svým vyšší m vzděláním nacházejí uplatnění snadněji.

 Počet nezaměstnaných absolventů ovlivnila i ekonomická krize a také zvýšen počtu absolventů vysokých škol. V České republice získalo v loňském roce diplom třikrát víc absolventů než v roce 2002.

Je nutno sledovat uplatnění absolventů z jednotlivých vysokých škol nejen za minulý rok, ale v  období delším. Bez problémů se na pracovním trhu uplatní lékaři, u kterých míra nezaměstnanosti činí méně než jedno procento, právníci, ale i absolventi pedagogických fakult. Se špatnými výsledky uplatnění se potýkají zemědělské fakulty, u nichž nezaměstnanost dosahuje devět procent.

V posledních letech nacházejí lepší uplatnění absolventi soukromých vysokých škol oproti absolventům veřejných vysokých škol, důvodem je fakt, že většina soukromých vysokých škol je umístěna v Praze, kde je podstatně větší uplatnění než v jiných lokalitách. Mezi školy s nejlepší zaměstnaností absolventů patří Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická v Praze. Ale i šance k studiu na vysoké škole nejsou stejné. Je větší pravděpodobnost dostat se na technickou nebo zemědělskou fakultu, na lékařskou fakultu se dostane každý třetí až čtvrtý uchazeč ,  na zubní lékařství  je to ještě obtížnější, pravděpodobnost je až šestkrát nižší. Na soukromě vysoké školy s ekonomickým zaměřením je někdy možnost se dostat i v září. Přijímací zkoušky na soukromých vysokých školách jsou mnohem snadnější než na školách veřejných.

Každý student by měl mít dostatek informací k dobré přípravě. S výběrem vhodné školy jsou nápomocni výchovní poradci na středních školách. Důležité je také položit si otázku: Jaké mám schopnosti a předpoklady? a na základě různých testů si můžete prověřit v jakém oboru byste mohli být úspěšní.