Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Test všeobecných znalostí a test studijních předpokladů

Test všeobecných znalostí

Test všeobecných znalostí uvítají hlavně ti, kteří nejsou zdatní v řešení logických úloh nebo neovládají excelentně rodný jazyk. Pokud se zajímáte o historii, botaniku, zoologii, zeměpis a rádi čtete v encyklopediích, máte napůl vyhráno.

Bodové ohodnocení v testu je v rámci přijímacího řízení většinou nižší než u matematiky nebo českého jazyka, přesto některým žákům pomůže k přijetí na střední školu.

Na testy je těžké se připravit nebo naučit. Mohou se v něm vyskytovat otázky z

  • literatury,
  • kultury,
  • historie,
  • zeměpisu,
  • biologie,
  • sport atd.

Pomoci k přípravě mohou cvičné testy, které najdete na internetu a připravíte se na tak na formu testu a druhy otázek.

Při psaní testu si otázku pečlivě přečtěte a řešení v žádném případě nevzdávejte. K odpovědi se můžete dobrat např. vylučovací metodou. Vylučte nejdříve ty nesmyslné a postupně se pokuste najít řešení.

 

Test obecných studijních předpokladů

V posledních letech se stávají stále oblíbenější. Tyto testy jsou tvořeny, aby rozpoznaly, zda se žák hodí k dalšímu studiu či nikoliv. V testu jsou úlohy a úkoly, k jejíž řešení není potřeba žádných konkrétních znalostí.

V rámci testu máte k dispozici text, který je potřeba pečlivě přečíst a odpovědět na související dotazy níže. Text je Vám stále k dispozici. Další skupinou otázek je určení slov stejného nebo opačného významu, vyhledávání vztahu slov nebo doplnění vhodných slovních spojení ve větě.

Můžou se objevit i otázky s grafy, procenty nebo jiné typy úloh založené na logickém uvažování. Zde je potřeba naučit se číst v grafu a znát základní matematické operace. V této části testu se také nejvíce chybuje, proto jí věnujte dostatečnou přípravu. Dává největší rozdíly mezi řešiteli testu.