Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení způsobují problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy dítě neprojevuje rozvinuté schopnosti a při studiu má značné problémy.

Původ těchto poruch není způsoben poruchou vývoje, zraku, nebo sluchu, ale přesný důvod není znám. Předpokládá se, že existuje pouze dědičný sklon a že tyto poruchy jsou způsobeny odchylnou organizací mozku a dominancí hemisfér.

Specifické poruchy se většinou objevují u dětí napříč celým spektrem inteligenčního kvocientu, jak u dětí nadprůměrně inteligentních (a. Einstein byl také dyslektik), tak i u dětí podprůměrně inteligentních.

Druhy poruch:

 • Dyslexie

Jedná se o nejčastější poruchu. Inteligence dítě není snížena, přesto má problém naučit se číst běžnými metodami a porozumět čitelnému textu. Dítě není schopné přečíst dlouhý text a pochopit jeho smysl, proto má často i problémy např při přijímacích testech na střední školy.

 • Dysortografie

Projevuje se ztíženou schopností osvojit si pravopis daného jazyka, ačkoliv se dítěti dostává běžného vedení.

 • Dysgrafie

Znamená obtíže s písemnou formou projevu, kdy dítě píše velice ztěžka, neobratně, má problém si zapamatovat tvar písmen a jeho písmo je velice nečitelné a neuspořádané.

 • Dyskalkulie

Je specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly.

 • Dysmúzie

Je porucha související s hudebními schopnostmi.

 • Dyspinxie

Je porucha charakteristická nízkou úrovní kresby.

 • Dyspraxie

Znamená špatnou obratnost.

 

Mezi metody nápravy patří např.:

 • rozlišování tvrdých a měkkých slabik napsaných na tvrdém a měkkém molitanu
 • auditivní diferenciace podle délky samohlásky
 • auditivní analýza a syntéza řeči
 • rozlišování pozadí a figury
 • prostorová orientace
 • koncentrace pozornosti
 • nácvik posloupností
 • rozvoj slovní zásoby
 • rozvoj matematických dovedností

Při nápravě dyslexie se využívá také stimulace mozkových hemisfér, tzv. HSS metoda, neboli specifickým způsobem prováděná stimulace hemisfér, prováděná pomocí vizuálních podnětů promítaných do jednotlivých zorných polí dítěte.