Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Škola

Škola je instituce, která má za cíl vzdělávat a vychovávat, ale je také místem, kde dochází ke střetnutí různých skupin a generací.  Kromě zvyšování kvalifikace se zde také rozvíjí sociální chování. Škola podporuje samostatný rozvoj žáků, má vliv na jejich sociální rozvoj, ovlivňuje jejich perspektivy do budoucnosti a měla by podporovat výuku s ohledem na schopnosti žáků. Vhodným sociálním chováním se zamezuje individualismu a izolaci. Pozitivní chování učitelů k žákům snižuje agresi a vyvolává vstřícnější přístup žáků ke škole. V dnešní době mají pedagogové vhodné podmínky pro vlastní iniciativu, kdy mohou uplatnit metody podle školních vzdělávacích programů. Záleží na přístupu učitele, který žáky ovlivňuje. Učitel by měl být osobnost, kterou jeho práce těší, měl by být laskavý a zároveň respektovaný. Vytvořit si s žáky takový vztah není jednoduché, proto učitel svými postoji i mravními zásadami by měl působit pro žáky jako vzor. Učitelé, kteří mají sklon k prosazování moci, vytvářejí hierarchické prostředí, což se projevuje odstupem mezi učitelem a žáky. Aby vyučování bylo organizované a disciplinované musí se učitel orientovat především na žáky, takovou výuku žáci oceňují.  

Pro dobrou práci učitelů by mělo být vytvořeno takové pracovní prostředí, kde by učitel pracoval rád, byla dobrá spolupráce se žáky a jejich rodiči a vstřícná spolupráce s kolegy, takové podmínky vytvářejí spokojenost a možnost seberealizace a tím úspěch v oboru.

Rodiče očekávají vstřícnost učitelů, spravedlivé hodnocení, samozřejmě kvalifikovanost a kompetentnost pedagogů, ale také individuální podporu každému dítěti a nastavení vhodné motivace žáků k učení.

Škola na sebe neustále poutá pozornost a prochází vývojovými změnami a na zlepšení školního prostředí by se neměli podílet jen žáci a učitelé, ale všichni, kdo se podílejí na životě školy.