Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Scio – přijímací zkoušky na SŠ

 

Projekt přijímacích zkoušek realizuje stále ve větší míře společnost Scio. Ve školním roce 2011/2012 proběhly přijímací zkoušky formou těchto testů na 227 středních školách v České republice.

Scio připravuje testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, které jsou vytvořeny v odlišných variantách pro víceletá gymnázia i čtyřleté obory.

Školám tak odpadá starost s přípravou přijímacích zkoušek a klesl i počet stížností na nestejné náročnosti testů. Scio poskytuje testy, které by měly zaručit rovný přístup, který škola v přijímacím řízení uplatňuje. Testy obsahují různě typové úlohy, které jsou zaměřeny jak na znalosti studenta, tak i na jeho logické uvažování.

Velkou výhodou těchto testu je také přepočet výsledků vzhledem k dalším uchazečům.

 

Harmonizace výsledku přijímacích zkoušek na střední školu

I když je tvořeno více variant testů, nelze nikdy vytvořit přesně srovnatelné varianty. Potom v případě, že bude jeden test náročnější než ten druhý, nelze samozřejmě tyto výsledky srovnávat a žáci s těžším testem by byli znevýhodněni.

Pro srovnávání jednotlivých variant testů je tedy zavedena tzv. harmonizace skóre, kdy jsou body každého účastníka z jedné varianty testu přepočteny na body, kterých by teoreticky dosáhl, kdyby absolvoval test druhý.

K harmonizaci skóre se používá ekvipercentilová metoda u ekvivalentních skupin na celém souboru testovaných v rámci jednotlivých testů. Srovnává se tedy percentil pro oba termíny.

Percentil udává počet uchazečů, v rámci jedné varianty testu, které daná uchazeč předběhl. Např. při těžší variantě testu stačí uchazeči získat 15 bodů a předběhnout tak 50 % účastníků přijímacích zkoušek, u lehčí varianty k předběhnutí 50 % uchazečů musí získat 20 bodů.

Ekvipercentilová metoda nalezne navíc pro každou hodnotu percentilu dvě skóre (těžší a lehčí test, první a druhý termín). Obvykle se přepočítávají výsledky z druhého termínu na první. Postup pak umožnuje potřebnou analýzu dat.