Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Samostatné učení žáků

Každý jedinec se neučí stejným stylem.  Má takový způsob učení, který mu nejvíc vyhovuje. Záleží na jeho osobnosti, ale také na charakteru daného úkolu.  Důležité je zvolit správnou strategii a uvědomit si způsob zpracování získaných informací, které se uloží v dlouhodobé paměti a ty bývají zpracovány různým způsobem, který ovlivňuje typ inteligence:

Logicko-matematická inteligence zpracovává informace na základě vnímání struktury logických a matematických vztahů a u dětí jsou oblíbené tyto činnosti – různé výpočty, řešení logických hádanek, šachy, dáma a jiné hry.

Jazyková inteligence představuje jazykové nadání, a děti takto nadané se zabývají čtením, psaním, mají schopnost snadného zapamatování si jmen, míst a dat.

Prostorová inteligence je schopnost představy a její ho zpracování a děti s touto inteligencí vynikají ve výtvarné činnosti, ve čtení i tvorbě map, pamatují si filmy, obrazy.

Tělesně pohybová inteligence pomáhá zapojit nejen mysl, ale zapojením fyzické aktivity se zvyšuje nervová aktivita mozku, děti s touto inteligencí jsou pohybově nadané, vynikají v různých sportovních disciplínách, jsou zručné.

Hudební inteligence se projevuje správným intonováním, snadným zapamatováním melodie a rytmu, děti umí intonovat, pamatovat si melodii, umí hrát na hudební nástroj.

Interpersonální inteligence je schopnost pochopit druhé, všímat si chování ostatních, tuto inteligenci rozvíjí tyto činnosti – mimoškolní aktivita, společná práce v týmu, pomoc druhým např. při učení, v nouzi.

Intrapersonální inteligence je schopnost uvědomit si své myšlenky a své chování, děti, které jsou takto nadané, mají smysl pro nezávislost, stojí si za svými názory, zaujímají vlastní postoje, mají silnou vůli.

Aby se zabezpečily ideální podmínky pro učení, musí mít dítě možnost volby způsobu zpracování informací podle  typů inteligence.