Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Rychlé čtení a zachycení klíčových myšlenek textu

 

Pro zvýšení rychlosti čtení snažte se získat v prvé řadě poznatky na dané téma, pocházejte a čtěte materiály na podobné téma, které je pro vás jednodušší nebo s nimi máte určitou zkušenost. Níže uvádíme pár tipů, které vám pomohou k vašemu rychlejšímu čtení.

 

  • Vybírejte si materiál

Každý den si vyberte materiál ke čtení, který si chcete přečíst, ale který se nemusíte učit, který pokládáte za relativně snadný a který vypadá čtivě (krátké řádky, výrazný tisk).

 

  • S textem „cvičte“ denně asi 15 minut

Všimněte si názvu článku. Rychle si zopakujte, co už víte a co si myslíte v souvislosti s daným tématem.

U doplňkového materiálu si nejdříve přečtěte první a poslední odstavec, nadpisy a první věty v odstavcích. Všimněte si grafického uspořádání textu, čímž si uděláte představu o jeho struktuře. Následně si znovu shrňte, co o daném textu víte. Obraťte název textu jako otázku, která vás zajímá a na kterou by se dalo daným materiálem odpovědět. Abyste zvládli odpovědět, čtěte rychleji, než vám to vyhovuje a soustřeďte se na klíčové myšlenky textu, ne na pohyb vašich očí.

Když přečtěte text tímto způsobem, snažte se zformulovat odpověď na svou otázku. Tento krok je důležitý pro zapamatování toho, co jste přečetli. Pokud si však z toho nic nepamatujete, je možné, že jste text přečtli příliš rychle.

 

  • Měřte svou rychlost čtení, zjistíte, jak jste se zlepšili

Každý týden zhodnoťte, o kolik více materiálu jste schopni přečíst za určených 15 minut.