Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Průběh přijímacích zkoušky na střední školy a konzervatoře

 

Podání přihlášky na střední školu

Žák může podat na 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání 2 přihlášky. Termín pro podání přihlášek je 15. března 2013, u oborů vzdělání s talentovou zkouškou musí být přihláška podaná do 30. listopadu 2012.

Způsob předávání přihlášky na danou školu je upraven školským zákonem, přihláška se podává přímo řediteli příslušné střední školy, na kterou se žák hlásí. Žák má možnost si podat přihlášky na dvě školy, což platí i u žáků hlásící se na víceletá gymnázia, z páté nebo ze sedmé třídy.

 

Jednotlivé kola přijímacích zkoušek

Termín prvního kola přijímacích zkoušek na SŠ se stanoví na období 22. dubna až do 30. dubna 2013, kdy konkrétní den závisí na řediteli dané školy. Přesný termín musí zveřejnit spolu s kritérii přijímacích zkoušek a předpokládaného počtu přijatých uchazečů do 31. ledna 2013. (u oborů s talentovou zkouškou do 30. října 2013).

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacích zkoušek a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na danou střední školu oznamuje ředitel školy – na webových stránkách školy a na vývěsné tabuli školy.

Přijetí je nutné potvrdit zápisovým archem, který potvrzuje uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového listu. To musí učinit do 10 dnů od oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může žák uplatnit pouze jednou, to neplatí pokud, chce uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

Podle školského zákona ředitel školy může vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení, pokud nejsou naplněny předpokládané stavy žáků.

 

Odvolání

Od doručení rozhodnutí o nepřijetí se lze na veřejných školách odvolat do 3 dnů. Na jinou než neveřejnou školu je toto právo plně v kompetenci ředitele školy.

O výsledku odvolacího řízení rozhoduje krajský úřad, který má toto v kompetenci. Své rozhodnutí je povinen oznámit do 30 dnů, prodloužení této doby je možné ve zvláštních případech. Odvolání podávají rodiče žáka.