Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Přijímací zkoušky do bakalářského studia na VŠE

 

Fakulta financí a účetnictví

 • písemný test z matematiky (max. 100 bodů)
 • písemný test z anglického jazyka (max. 100 bodů)

Přihlášku lze podat jednou s možností uvedení 3 studijních oborů (první – hlavní obor, druhý – náhradní obor a alternativní typ studia, třetí – náhradní a alternativní typ studia). Přihláška se podává pouze elektronicky.

 

Fakulta mezinárodních vztahů

 • písemný test z matematiky (max. 100 bodů)
 • dva písemné testy ze dvou cizích jazyků (2x max. 100 bodů) – lze zvolit angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, ruštinu nebo španělštinu – nesmí se však jednat o mateřský jazyk

Přihlášku lze podat na tři vybrané obory, kdy na každý obor jsou nejprve přijati uchazeči, kteří ho uvedli na prvním místě. Pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je nutné napsat všechny 3 testy na minimálně 50 % bodů.

 

Fakulta podnikohospodářská

obor Podniková ekonomika a management

 • písemný test z matematiky (max. 100 bodů)
 • písemný test z cizího jazyka (max. 100 bodů) – na výběr angličtina, francouzština, němčina nebo španělština – nesmí se však jednat o mateřský jazyk

obor Arts management

 • test ze všeobecného přehledu
 • test z anglického jazyka

Pro oba obory platí, že pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné dosáhnout aspoň 50% bodů z každého testu. Při podání přihlášky není možné si volit alternativní obor, z důvodů jiných přijímacích zkoušek.

 

Fakulta informatiky a statistiky

 • písemný test z matematiky (max. 100 bodů)
 • písemný test z cizího jazyka (max. 100 bodů) – angličtiny nebo němčiny (u oboru Informatika pouze angličtina)

Prominutí přijímacích zkoušek je možné:

 • studentům, kteří doloží průměrný prospěch z matematiky a angličtiny do 2,00 včetně u každého z předmětů a museli tyto předměty studovat alespoň 3 roky na české nebo slovenské škole. Žádost si musí podat do termínu podání přihlášky
 • studentům, kteří dosáhnou u zkoušky z obecných studijních předpokladů v  Národních srovnávacích zkouškách přijatelných výsledků
 • studentům, kteří se účastnili celostátní přehlídky SOČ a kol olympiád

Prominutí přijímacích zkoušek se netýká oboru Multimédia v ekonomické praxi.

 

Národohospodářská fakulta

 • přijímací zkoušky probíhají na základě výsledků z testů obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek

O pořadí přijatých rozhoduje průměrný percentil ze tří základních částí testu OSP.

 

Fakulta managementu Jindřichův Hradec

 • test z předpokladů k manažerskému rozhodování
 • test ze světového jazyka  - angličtina, němčina, ruština, francouzština a španělština

Prominutí přijímacích zkoušek je možné na základě doložení prospěchu z matematiky a cizího jazyka do 1,85 nebo výsledku z Národních srovnávacích zkoušek – harmonizovaný percentil alespoň 60%.