Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Přihláška na vysokou

 

Správné vyplnění a odeslání přihlášky na vysokou školu je podstatným bodem v celém procesu přijímacího řízení. Jak ji tedy správně vyplnit?

 

Termín podání přihlášky

Nejpozdějším termínem pro podání přihlášky na vysokou školu je nejčastěji poslední únorový den. Některé školy však přijímají přihlášky i později nebo mohou vypsány doplňující kola pro některý obor.

Dnem podání přihlášky se samozřejmě rozumí datum uvedené na razítku při podání na poště nebo vyplnění elektronické přihlášky, pro které je podmíněno včasným zaplacením poplatku.

 

Elektronické přihlášky

Ne většině vysokých škol se přihláška vyplňuje přes internet a následně posílá vytištěná poštou. Podoba elektronické přihlášky však není jednotná, liší se podle školy a jejího systému.

Elektronickou přihlášku najdete přímo na stránkách dané vysoké školy, kde se chcete přihlásit. Vyplnění přihlášky je jednoduchý proces, systém Vás nasměruje pomocí již předefinovaných buněk. K dispozici je často i nápověda v případě nejasností.

Vyplňování a kontrola stavu přihlášky probíhá pod přiděleným registračním číslem nebo pod rodným číslem studenta.

Poplatek za elektronickou přihlášku je většinou nižší, protože šetří náklady na administrativu spojenou s vyřízením přihlášky. Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku zvlášť pomocí pokynů, které Vám škola vystaví (číslo účtu, variabilní a specifický symbol), i pokud se hlásíte na dva obory na stejné škole.

Posledním krokem, který některé školy požadují, je zaslání zkrácené verze elektronické přihlášky poštou s případnými přílohami – lékařské potvrzení, doklady o praxi atd.

 

Tištěné přihlášky

Tištěné přihlášky získáte na vaší střední škole, studijním oddělení fakulty, v papírnictvích nebo si je můžete stáhnout na internetu.

Jedná se o oranžový tiskopis od vydavatelství SEVT. Uchazeč o studiu vyplňuje první tři strany, kde jsou tučně orámovaná bílá pole, čtvrtou stranu vyplňuje pověřený zaměstnanec školy.

Přihlášku vyplňujte čitelně, hůlkovým písmem nebo na psacím stroji.

  • 1. strana

Vyplňuje se název zvolené školy, fakulty, programu a oboru, na který se hlásíte. Kolonku cizí jazyk vyplňujete v případě, že skládáte zkoušky také z cizího jazyka a volíte ze kterého.

Dále doplňte osobní údaje, informace o absolvované střední škole, příslušné kódy (najdete na každém vysvědčení) a nezapomeňte vlepit ústřižek o zaplacení.

  • 2. strana

Informace o stupni školy, ze které se hlásíte a Váš prospěch podle výročních vysvědčení (potřeba nechat potvrdit střední školou). Pokud uchazeč ještě nemá splněnou maturitní zkoušku, zapisují se do kolonky IV. známky z pololetí a kolonka maturitních výsledků zůstává prázdná.

  • 3. strana

Datum a podpis, případné lékařské potvrzení, pokud je požadováno fakultou.

Pokud jste již absolvovali nějakou vysokou školu nebo pracovali v oboru, vyplňujete samozřejmě i dva horní rámečky.

  • přílohy

Ve zvláštní příloze je možné uvést Vaše dosavadní úspěchy, praxi nebo publikační činnost.

 

Poplatek za tištěnou přihlášku bývá zpravidla vyšší než u elektronické přihlášky, v průměru 500 Kč – přesná výše závisí na škole a fakultě.