Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Přehled vysokých škol

Státní vysoké školy

Státní vysoké školy jsou policejní a vojenské. Jsou spravovány přímo příslušnými ministerstvy (vnitra a obrany) a nemají právní subjektivitu.

 

 • Policejní akademie České republiky v Praze
 • Univerzita obrany v Brně

 

Veřejné vysoké školy

Jsou zřizovány a rušeny zákonem o veřejných vysokých školách. V České republice je v současnosti 25 těchto škol a jsou financovány ze státního rozpočtu.

 

 • Akademie múzických umění v Praze
 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita v Brně
 • Mendelova universita v Brně
 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

Soukromé vysoké školy

Soukromé vysoké školy nejsou zřizovány ani rušeny zákonem, k jejich činnosti musí dát souhlas Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na rozdíl od veřejné vysoké školy nejsou financovány ze státních dotací, ale z vlastních zdrojů (školné).

 

 • Bankovní institut vysoká škola, a.s. - Praha
 • Evropský polytechnický institut, s.r.o. - Kunovice
 • Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.
 • Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - Praha
 • Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
 • Vysoká škola podnikání, a.s. - Ostrava
 • ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola - Mladá Boleslav
 • Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. - Praha
 • Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. - Praha
 • Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. - Praha
 • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
 • Akademie STING, o.p.s. - Brno
 • Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
 • Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.
 • Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. - Praha
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. - Praha
 • Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. - Praha
 • Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. - Praha
 • University of New York in Prague, s.r.o.
 • Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. - Praha
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
 • Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. - Kladno
 • Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s. - Praha
 • Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.
 • Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. - Kolín
 • Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - České Budějovice
 • Rašínova vysoká škola s.r.o. - Brno
 • Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. - Praha
 • Filmová akademi Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
 • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. - Praha
 • NEWTON College, a.s. - Brno
 • Vysoká škola logistiky, o.p.s. - Přerov
 • Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. - Praha
 • B.I.B.S., a.s. Brno International Business School
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
 • Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
 • Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. - Brno
 • CEVRO Institut, o.p.s. - Praha
 • Unicorn College s.r.o. - Praha
 • Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií v Českých Budějovicích, s.r.o.
 • Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.
 • Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.
 • AKCENT College, s.r.o. - Praha
 • Archip, s.r.o.
 • Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.