Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Pravidla chování pro děti

 

Problémy s výchovou mají rodiče se svými potomky již od nepaměti. Dnes je výchova děti mnohem otevřenější. Pokud rodiče neumí jednat jasně a důsledně, brzy se ocitnou v bludném kruhu zdánlivě neřešitelných problémů. V mnohých rodinách je dítěti dána „svoboda rozhodování“. Ale rodiče musí své děti usměrnit a uklidnit. Už malé dítě pozoruje reakce rodičů a zjišťuje, kdy svým chováním získává jejich pozornost a nemělo by to být právě nevhodné chování, které upoutá pozornost rodičů. Rodiče svým chováním se stávají prvním vzorem svému dítěti. Svým chováním a přístupem se podaří dítěti vštípit pravidla slušného chování. Někdy rodiče mají na své děti tak vysoké požadavky, že jim dítě nemůže vyhovět.  Musí se naučit brát dítě takové, jaké je. Dodávat mu odvahu, chválit a podporovat a zároveň dbát na dodržování důsledného jednání. Děti se postupně učí zásadám společenského soužití a kulturního chování. Poznávají, že problémy mají vždy nějaké řešení. Společně vytvořená pravidla pak většinou vědomě respektují.

 

Ať už nastavíme dětem jakákoli pravidla, musíme je také dodržovat. Za každých okolností. Pokud máme tendenci slevovat dítěti z nastavených pravidel a tím je porušovat, doporučuje se mít je sepsaná – včetně našich reakcí na vzorné i na nevhodné chování našeho dítěte. Vyvarujme se ponižování, urážek, vyčítání či vyhrožování. Nezapomínejme ani na to, že stanovená pravidla musí být našim dětem srozumitelná. Rozhodnete-li se pro zavedení pravidel, musíte v sobě nalézt odhodlání vynutit si jejich dodržování. K tomu budete potřebovat čas a energii, ale jiná cesta, jak docílit, aby tato součást výchovy fungovala, neexistuje.