Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Plánované změny maturity pro rok 2013

 

Pro následující roky 2013 a 2014 jsou plánovány změny maturitní zkoušky. Tyto změny se chystá prosadit ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala na základě doporučení pracovní skupiny pro revizi státních maturit.

 

  • Maturitní zkouška bude mít nadále společnou – státní část, která by však od roku 2013 měla mít pouze jednu úroveň. To znamená, že se již nebude rozlišovat základní a vyšší úroveň, jak bylo v předchozích letech.

 

  • V současné době je povinná zkouška z českého jazyka a literatury a výběr mezi cizím jazykem a matematikou – to by mělo zůstat stejné a neplánuje se ani rozšíření o další předměty.

 

  • Maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury budou studenti nadále vykonávat ve třech částích. Didaktický test, který bude zadáván i hodnocen Cermatem a dále písemná a ústní zkouška bude hodnocena na jednotlivých školách. Podrobnosti by měly být upraveny prováděcím předpisem a vyhláškou ministerstva.

 

  • Zkoušky z cizích jazyků zůstávají beze změny ve stávající podobě.

 

  • U zkoušky z matematiky je doporučeno rozšířit didaktický test o větší počet otevřených úloh a navýšit čas před začátkem zkoušky.

 

  • Maturitní vysvědčení by nově studenti měli obdržet po složení poslední zkoušky a přezkumné řízení bude načasováno tak, aby student, který prospěl, dostal vysvědčení nejpozději před zápisem na vysokou školu.