Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Paměť a učení

Paměť umožňuje uchování zkušeností, informací o okolním světě i o sobě samém ve vztahu k tomuto světu. Paměťpomáhá při zpracování, interpretaci a transformaci zkušenosti.

Zvolte si typ paměti, který vám vyhovuje:

Mechanická paměť: K zapamatování můžeme využít metodu opakování. Využíváme ji především, když si musíme zapamatovat něco přesně a doslova (báseň, definice, matematické vzorce, cizí slova). Neustálým opakováním se nám pak potřebné dostává do hlavy. Můžeme zde využít zrakovou i sluchovou paměť. Logická se zde většinou využít nedá.

Logická paměť: Tento způsob je založen na pochopení vzájemných vztahů, souvislostí, důvodů proč se dané věci dějí. Je zde potřeba hledat vztahy i v tom, co se zdá na první pohled beze smyslu a nad vztahy následně přemýšlet.

 

Typy paměti

Senzorická paměť

Senzorická (ultrakrátká) paměť je vědomá část paměti, která uchovává informace přicházející ze smyslů (člověku to, co před chvilkou viděl, na krátkou dobu takzvaně „zůstane před očima“). Ty jsou podrženy po dobu nezbytně nutnou ke zpracování a rozhodnutí, zda jsou informace důležité, tedy vhodné k dalšímu zpracování či nikoliv. Pokud ano, postupují dále do krátkodobé či dlouhodobé paměti.

Krátkodobá paměť

Krátkodobá paměť, (nebo také paměť pracovní, operativní) je vědomá aktivní část paměti, ve které se odehrává většina psychických procesů (např. řešení aktuálních problémů). Zpracovávají se v ní informace dodané senzorickou pamětí a informace vyvolané z paměti dlouhodobé, která není dostupná vědomě. Krátkodobá paměť dokáže uchovat vjemy smyslových orgánů a emoce pomocí přeměny (kódování) v mentální reprezentace. Ty může paměť dále zpracovávat a uchovávat.

Dlouhodobá paměť

Dlouhodobá paměť je relativně pasivní část paměti uchovávaná v nevědomí. Její kapacita je hypoteticky neomezená. Ukládá významné zkušenosti, např. poznatky nutné k vykonávání nějaké činnosti či poznatky životně důležité. Vštěpování informace do dlouhodobé paměti trvá přibližně 30 minut, a může probíhat buďto záměrně (např. mechanickým opakováním - memorováním), nebo bezděčně. Lépe zapamatovatelné jsou smysluplné obsahy a logické celky což může vést ke zkreslování vzpomínek. Při začleňování nových informací se totiž proměňují i stávající znalosti. Lépe se také pamatují poznatky, které mají citový nádech a které jsou často vybavovány. Takové informace paměť považuje za důležité a tudíž i nutné k dlouhodobému uchování. Biologicky staví dlouhodobá paměť na strukturální nebo molekulární změně dendritů (části neuronu).