Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Organizace – vysoké školy

 

Vysokoškolské vzdělání patří do třetího stupně tzv. terciálního vzdělávání. Vysoké školy mají právo udělovat akademické tituly a lze je rozdělit na vysoké školy univerzitního nebo neuniverzitního typu.

 

Vysoké školy univerzitního typu mohou mít ve svém názvu označení „univerzita“ nebo odvozeninu nesmějí však používat označení vysoká škola. Zajišťují všechny typy studijních programů – bakalářské, magisterské a doktorské a v souvislosti s nimi výzkumnou, vývojovou, inovační a tvůrčí činnost. Jejich členění je na jednotlivé fakulty.

 

Vysoké školy neuniverzitního typu se označují právě pojmem vysoká škola a jimi odvozenými tvary. Mohou zajišťovat bakalářské a magisterské studijní programy a provádět výzkumnou a tvůrčí činnost, nečlení se však na fakulty. Z hlediska jejich právní formy, je lze dále rozdělit na:

  • veřejné – zřizovány zákonem, financovány ze státního rozpočtu
  • státní – zřizovány zákonem, financovány za státního rozpočtu, jsou pouze policejní a vojenské
  • soukromé – zřízeny na základě státního souhlasu ministerstva, financovány z vlastních zdrojů, studenti jsou povinni platit školné

 

Struktura vysoké školy

Nejvyšším hodnostářem veřejné vysoké školy je rektor, Dalšími samosprávními orgány jsou akademický senát, vědecká nebo umělecká rada a disciplinární komise. Akademický senát se spolu s rektorem podílí na správě vysoké školy a to podle zákona o vysokých školách.

 

Vysoké školy univerzitního typu se děli na fakulty, podle jejich oborového zaměření, a nejvyšším zástupcem je děkan. Fakulty se pak dále mohou štěpit na katedry anebo ústavy.