Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Maturita 2013

 

Model maturitní zkoušky se opírá o legislativu – Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. V roce 2012/2013 se skládá maturitní zkouška ze dvou částí:

 

  • společné (státní)
  • profilové (školní)

K úspěšnému složení maturitní zkoušky musí student uspět u všech povinných zkoušet z obou těchto částí.

 

Společná část maturitní zkoušky

 

  • 3 povinné zkoušky:

český jazyk a literatura
cizí jazyk
matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika

  • maximálně 3 nepovinné zkoušky

cizí jazyky, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění

 

Povinné zkoušky koná student buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti dle svého uvážení. Pro každou zkoušku lze volit úroveň zvlášť a u komplexní zkoušky např. z českého jazyka a literatury se zvolená úroveň vztahuje na všechny její dílčí části.

V případě cizího jazyku lze volit – angličtinu, němčinu, španělštinu, francouzštinu nebo ruštinu. Při výběru jazyka není rozhodující, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhy nebo zda se během svého studia na dané školy tento jazyk vůbec učil. Podmínkou pro výběr, je pouze to, aby se jazyk na dané škole vyučoval.

Nepovinnou zkoušku může žák volit bez ohledu na to, zda se na dané škole vyučuje či nikoliv. Nepovinné zkoušky jsou totiž realizovány formou centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů.

Pokud student neuspěje u komplexní zkoušky (z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka), opakuje jen dílčí zkoušky, u kterých neuspěl. Není nutné tedy opakovat celou zkoušku znovu.

 

Profilová část maturitní zkoušky

 

  • 2 – 3 povinné zkoušky

stanovuje RVP – Rámcový vzdělávací program, případně ředitel školy

  • maximálně 2 nepovinné zkoušky

nabídku stanovuje ředitel školy