Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Jak zlepšit přístup ke škole?

Každý chce dosáhnout úspěchu ve škole, mít dobré známky. Ale jak to všechno zvládnout? Někdy jenom píle nestačí. Je nutné zvolit správnou techniku učení, zorganizovat svoji práci a také zapracovat na svém vystupování. Nejdříve je nutno si uvědomit své slabé stránky, které znesnadňují cestu k úspěchu. Mohou to být: špatný pravopis a gramatika, problémy s vyjadřováním a soustředěním, obtíže ve čtení, nedostatečná disciplína a nezájem cokoliv zlepšit. Zároveň je však nutno uvědomit si i své silné stránky, které je nutno zdůraznit a využívat. Podstatné je hodnocení ve škole, a to by mělo být impulzem k vylepšení. Také chování a postoje v různých situacích přispívá k celkové image žáka. Zlepšení celkového prospěchu ve škole ovlivní i chování žáka. To neznamená, že by se úplně změnil, ale je více spokojený sám se sebou, není stresovaný, škola již není jenom povinností, ale i prostředek to někam dotáhnout a navíc jsou i lepší vztahy se spolužáky. Určitě to nepřijde ze dne na den a bude to obnášet píli a vytrvalost a určitě přijdou i neúspěchy, ale je nutno vytrvat, protože se to vyplatí.

I vnější vzhled ovlivní vystupování žáka, oblečení by mělo být upravené, ale také pohodlné. Pokud se cítí v pohodě, podává nejen dobré duševní výkony, ale i fyzické. Dostatek spánku, denně nějaký pohyb, najít si vhodný sport na volný čas, to jsou další aktivity, které pomohou lépe zvládat školní povinnosti.

Důležitá je efektivní organizace školních povinností a volného času tak, aby nevznikla časová tíseň a stres a žák mohl být výkonný, s tím souvisí správné uspořádání svého pracovního místa, vhodné pomůcky a udržování pořádku. Správné rozplánování svého času žák vede podle diáře, kde si vyznačí své aktivity a pro sebe možnost kontroly a přehled o svých povinnostech.

Takže dobrá strategie může zaručit úspěch ve škole, protože školní výsledky jsou bránou k vzdělávání a uplatnění a tím i větší šance získat povolání, které by nám vyhovovalo nebo dokonce i bavilo.