Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Jak vytvářet dobré poznámky z poslechu?

Poslech stejně jako čtení by měl být aktivní. Měl by zahrnovat stálé přemýšlení, vytváření spojů a rozhodnutí. Musíte si psát vlastní poznámky, nejen zapisovat to, co slyšíte.

Připravte se na poslech a učení

Pokud znáte téma předem, projděte si příslušnou četbu, která vám pomůže utřídit hlavní myšlenky a pojmy. V případě semináře, kde se například máte zapojit do diskuze nestačí pouze přečíst příslušnou literaturu, ale poznamenejte si všechny otázky, které vás během četby napadnou. Budete je mít připravené, až budete poslouchat a můžete si zapisovat poznámky.

Pro zapisování poznámek používejte velký zápisník, který má volné listy a umožňuje strany vyjímat a uspořádat jiným způsobem.

Vytvářejte poznámky tak, aby grafická podpora usnadnila zapamatování textu

Pro usnadnění pište pouze na jednu stranu, aby bylo jasně vidět, co jste napsali a neztráceli čas otáčením stránek. Při zapisování se snažte používat různé odsazení, abyste si tak zapamatovali vztah mezi hlavními myšlenkami a podpůrnými myšlenkami, které je rozvíjejí. Používejte odstavce, aby vztah mezi poznámkami byl jasný a každou podřazenou myšlenku odsaďte alespoň o centimetr.

U předmětů, kde je zapisování poznámek pro vás obtížnější, nechejte si na konci každého odstavce místo, abyste mohli doplnit další informace později.

Šetřete čas užíváním vhodných zkratek a symbolů

Pro rychlejší zápis si vytvořte své zkratky slov, které se budou v textu často opakovat. Tyto zkratky si poznamenejte nahoru na první stranu, abyste si je dobře zapamatovali. Naučte se také používat standardní symboly, které najdete v dodatku každého velkého slovníku. Například „-> z toho vyplývá; => to zahrnuje“ apod.

U vědeckých seminářů si kupte specializovaný slovník a nahlédněte do seznamu jeho standardních zkratek a symbolů.

Zapisujte si také stručně nebo zajímavé ilustrace přednášejících, které vás zaujaly

To vám pomůže zapamatovat informace, které ilustrují dané informace a později vám pomohou si na ně i vzpomenout. Budou užitečné i k vašemu pozdějšímu výkladu ostatním.

Zahrňte si do svých poznámek užitečné komentáře, které se během semináře vyslovily

 

Během poslechu si zaznamenejte své vlastní myšlenky, které vás v průběhu napadnou

Když si budete své myšlenky a otázky zaznamenávat, pomůže to, abyste neustále neskákali přednášejícímu do řeči, a současně vám to pomůže utřídit si i vlastní myšlenky. Osobní poznámky vám také pomůžou při pozdějším studiu.

Napsané poznámky si opakujte do čtyřiadvaceti hodin

Po vyslechnutí přednášky si své poznámky co nejdříve přečtěte - ideálně do půl hodiny. Udělejte si opravy, kde je nutné, doplňte objasňující informace na řádcích, které jste nechali volné. Podtrhněte si hlavní myšlenky a klíčové pojmy barevnou tužkou a říkejte si nahlas a zpaměti myšlenky, které jste si právě zopakovali – tzn. po zopakován každé části si řekněte nahlas čtyři až sedm podbodů k hlavní myšlence.

Vypisujte si odkazy na literaturu, která se vztahuje k dané informaci

Pomůže vám to k dalšímu studiu a získáte zdroje, ze kterých lze čerpat další informace.