Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Jak se vyhnout vlivům, které vás od studia odvádějí?

 

Hlavním problémem většiny studentů je odkládání studia.

 

Odkládání čtení a psaní

Abyste se vyhnuli odkládání čtení a psaní, snažte se zvýšit svůj zájem o to, co studujete. Vyhledávejte ve svých kurzech nebo studijních skupinách příležitosti k tvorbě, rozvíjejte informovanost o svém oboru a vždy začínejte číst podrobně, až když se předběžně seznámíte s materiálem.

Kdykoliv máte úkol, s kterým jste v pokušení otálet, udělejte si seznam všech částí, které do něho musíte zahrnout a začněte pracovat na té části, která je pro vás v daném okamžiku nejzajímavější a je pro vás největší motivací.

Hned na začátku se snažte používat metody, která vám pak usnadní další postup, kdy si například své nápady poznamenávejte na kartičky nebo list papíru. Pomůže to v utřídění myšlenek.

 

Odkládání přemýšlení

Řada studentů věnuje svou pozornost pouze čtení materiálu, které doprovází průběžné podtrhávání. Což je obvykle způsob, jak si člověk říká, že se to musí později naučit, ale ne teď. Většinou se soustředí hlavně na první stranu, kde je podrženo skoro slovo a slovem a postupně se soustředění vytrácí a s ním i podtržená slova.

Při čtení je důležité přemýšlet o tom, co právě čteme, abychom si tak zapamatovali dané informace.

 

Příliš pasivní čtení

To znamená, že kritické a tvůrčí myšlení je zapojeno jen minimálně. Zahrnou se velkým množstvím poznámek a podtrhávání není řešením pro efektivní studium. Je potřeba všechny dostupné informace a data dostatečně roztřídit a vypíchnout to nejdůležitější.

  • přemýšlejte kriticky a tvořivě o tom, co čtěte, píšete nebo studujete
  • diskutujte o tom, co se učíte, se svým profesorem a s učiteli, se členy své studijní skupiny
  • využívejte příslušným způsobem, co jste se naučili

 

Intelektuální nepoctivost

K hlavním cílům vzdělávání a profesionální práce je hledání pravdy a poznání, seberealizace, pomoc druhým a zlepšování společnosti. Tyto cíle mohou být překrucovány, když prostředky, jimiž k nim docházíme, jsou nepoctivé a neetické – podvádění, nepřiznání zdrojů, zkreslování dokumentů, opisování apod.

Někteří studenti si neuvědomují, že jejich nepoctivost není řešení. Učitelé různé formy snadno odhalí a možný trestem může být i opakování ročníku nebo celého kurzu. Zároveň se ochudíte o možnost prohloubit své znalosti.