Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Jak se připravit na zkoušky?

 

Samozřejmě, že nejlepší přípravou na zkoušky je pravidelné studium včetně opakování a učení se poznámek z výuky po každé přednášek nebo dvou, řešení úloh v učebnici a používání více studijních metod.

Před zkouškou je také nutné zvláštní opakování a níže jsou uvedeny další tipy, které by vám měli pomoci ve vašem studiu.

 

1.      Udělejte si reálný plán studia a snažte se ho maximálně dodržovat

Zvažte, kolik materiálu si musíte zopakovat, rozdělte si jej na přibližně stejné části a určete, kolik vám zabere každá taková část. Studium si rozdělte na dobu, kterou máte k dispozici a vše si poznamenejte do kalendáře.

Studijní čas si rozdělte nejlépe na dvě části u malých zkoušek a na čtyři části u zkoušek větších. Opakovací části by měly být relativně krátké, protože jejich vybavování a třídění myšlenek je velmi únavné a účinnosti klesá asi už po hodině opakování.

 

2.      Mějte po ruce papír, abyste si mohli kdykoliv zaznamenat myšlenky nebo pocity, které se daných problémů týkají.

Těmito myšlenkami se zabývejte v momentě, kdy se přestanete učit. Máte tak možnost si je důkladně promyslet a od učení vás nebudou svádět z cesty.

 

3.      Studujte aktivně

Začínejte vždy zopakováním poznámek z výuky a vytvořte z nich jednostránkový přehled. Každé téma studujte jako celek. Své poznámky berte jako jednu kapitolu učebnice a při zopakování svého obsahu říkejte vše nahlas, část po části.

Pravidelně si opakujte svůj jednostránkový přehled vytvořený ke každé kapitole a ke kapitole, kterou jste již četli, se vraťte pouze tehdy, pokud si nemůžete vzpomenout na souvislosti z vašich poznámek.

Ke studiu vám mohou pomoci grafické pomůcky, které si sami vytvoříte. Například časovou křivku, přehlednou mapku nebo model teorie.

Seznamy termínů si vytvořte s využitím odsazování, což vám pomůže určit vztah mezi pojmy.

Vyhýbejte se však mnemotechnickým. Ty nepomáhají pochopit materiál. Místo nich si sestavte seznamy nebo myšlenky do významových celků.

Ke zkoušce písemnou formou si rozmyslete možné otázky, které by se mohly objevit, nebo si sežeňte otázky z minulé zkoušky. Pomohou vám získat přehled o zkoušce, získáte přehled, co máte očekávat a nebudete mít takový strach.

 

4.      Zvláštní pozornost věnujte materiálům, které pokládáte za nejtěžší

Zkoušejte se sami! Tak zjistíte své slabé místa, na které se musíte zaměřit. Těsně před spaním večer před zkouškou si zopakujte nejtěžší části, své přehledy a náčrty na otázky, které jste předvídali.

 

5.      V případě, že máte problém před zkouškou usnout, pořádně se vyspěte dvě noci před zkouškou, ať můžete myslet co nejjasněji.

Spánek je pro vás v tomto případě velmi důležitý, a pokud budete dostatečně odpočinutí, budete mít i větší sebedůvěru při zkoušce.