Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Jak efektivně číst prózu nebo poezii?

 

V průběhu čtení prózy nebo poezie je potřeba v ní nacházet určité osobní hodnoty. Profesora může zajímat jak zápletka, postavy nebo dějiště románu, jiného autor nebo jeho vliv na reálný svět. Proto při čtení literatury musíte přemýšlet nad více úhly pohledu. To se vám bude více dařit pokud si poznamenáte svou osobní reakci na dané dílo, podíváte se na něj kritickým pohledem a zhodnotíte jeho vliv na váš osobní pohled.

Osobní hodnoty, kvůli kterým čteme, můžou zahrnovat zábavu, krásu, sebepoznání, pochopení druhých a inspiraci ke změně společnosti.

 

1.      Zvažujte a písemně si poznamenejte

Jak na vás daná literatura působí – emočně, imaginativně a intuitivně jakož i intelektuálně a jak na vás působí jednotlivé části díla.

 

2.      Snažte se odpovědět na následující otázky před i po přečtení

 • Když uvažujete o románu, básni nebo povídce jako celku, co si o ni myslíte, že znamená? Krátce vyjádřete, co je podle vás jejich téma.
 • Jaký je pohled na život nebo postoj k životu dané literatury? Jaká je vaše reakce?
 • Jakou má pro vás dílo hodnotu? Pokládáte jej zábavné? Jak váš zážitek z četby změnil vaše pocity?
 • Jaké jste měli zážitky jako čtenář?
 • Jakou hodnotu bude mít dílo pro druhé?

 

3.      Pokud potřebujete literaturu pochopit hlouběji, analyzujte ji podrobně

Zvažujte, jak každý prvek díla přispívá k jeho celkovému účinku a smyslu. Při analýze si všímejte, jak se každý prvek, který dílo utváří, vztahuje k dalším prvkům a knize jako celku.

Při rozboru prózy zvažujte následující prvky:

 • Úhel pohledu

Je příběh vyprávěn z hlediska vševědoucího autora? Nebo z hlediska jedné nebo několika postav?

Připadá vám vypravěč spolehlivý a pravdivý?

Čím úhel pohledu přispívá k celkovému smyslu?

 • Zápletka

Jaký je rozsah románu časově?

Které jsou jeho hlavní scény?

Vyplývá posun děje z povahy postav? Nebo z působení společných sil?

Jakou formu má linie příběhu? Je to cesta nebo hledání?

Má zápletka nějaký vlastní vzorec?

Čím zápletka přispívá k celkovému smyslu románu?

 • Postavy

Jakou postavy „ploché“? Lze je popsat několika slovy? Mění se v románu málo?

Které postavy se vám nejvíce vryly do paměti?

Jak se postavy odhalují?

Jsou postavy ve výrazném protikladu?

Čím postavy přispívají k celkovému smyslu románu?

 • Prostředí

Jaký je rozsah románu, pokud jde o prostor nebo prostředí?

Je prostředí důležité pro postavy? Čím přispívá k celkovému smyslu románu?

 • Jazyk nebo dikce

Je román vystavěn většinou na konverzaci? Je to konverzace ze skutečného života?

Podává pouze zprávu o událostech?

Je napsán s poetickými obrazy?

Jaká je výběr slov?

 • Tón

Je tón románu vážný? Humorný? Sarkastický? Ponurý? Nadnesený?

Čím přispívá k celkovému smyslu knihy?

 • Název

Jak se název vztahuje k celkovému smyslu románu nebo jak ho vyjasňuje?

 

4.      Zodpovězte si otázku, které prvky se jeví jako nejdůležitější?

 

5.      Vraťte se k bodu 1 a 2 a dopracujte svou původní odezvu