Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Didaktické testy

 

Didaktický test má obvykle písemnou formu a oproti písemné zkoušce má řadu výhod:

 

 • menší subjektivní vliv osobnosti učitele na úkoly a jejich vyhodnocení
 • srovnatelné podmínky pro studenty – úkoly, čas, hodnotící kritéria
 • menší časová náročnost

 

Didaktické testy umožňují zjišťovat úroveň znalosti a dovednosti studentů. Test však musí být kvalitní a vykazovat vlastnosti jako:

 • Objektivitu a srovnatelnost

U některých zkoušek může být vliv faktorů, které nejsou pro účel zkoušky podstatné. Klasickým příkladem je samozřejmě subjektivní vliv vyučujícího při kladení otázek a hodnoceni odpovědí studenta při ústní zkoušce. Správně vytvořený didaktický test pomůže poskytnout objektivní a srovnatelné výsledky, které budou záviset pouze na znalostech a dovednostech studenta.

 • Validitu

Validita je shoda mezi funkčností a účelem testu, pro který byl vytvořen. Test musí ověřovat ty znalosti a dovednosti, pro které byl zkonstruován.

 • Reliabilitu

Reliabilita je míra přesnosti a spolehlivosti testu. Test by měl měřit spolehlivě a přesně znalosti a dovednosti studentů. Reliabilitu může ovlivnit např. porozumění úlohám, podmínky zadávání testu, kvalita atd. Ideální situace je když student při opakování testu dosáhne stejného výsledku. Potom můžeme říci, že test poskytuje opravdu spolehlivé a přesné výsledky.

 • Citlivost

U citlivého testu jsou výsledky přiměřeně rozprostřeny po celé bodové škále. Test by tak měl rozlišovat mezi žáky s různými skutečnými znalostmi a dovednostmi.

 

Druhy didaktických testů

 • Testy rozlišující (neboli testy relativního výkonu, NR-testy)

Cíl testu: vzájemné porovnání žáků
Interpretace výsledků: pořadí žáků podle skóre
Požadované vlastnosti testu: vysoká citlivost
Postup při konstrukci testu: obtížnější úlohy s vysokou citlivostí
Použití testu: např. přijímací zkoušky

 • Testy ověřující (neboli testy absolutního výkonu, CR-testy)

Cíl testu: ověřit, zda výkony konkrétního žáka splňují předem daná kritéria
Interpretace výsledků: míra splnění předem daných požadavků, porovnání výkonu žáka s "ideálním žákem"
Požadované vlastnosti testu: validita vůči ověřovanému učivu
Postup při konstrukci testu: úlohy různých obtížností, obsahové zastoupení všech předem vymezených požadavků
Použití testu: např. test v autoškole

 

Tvorba didaktického testu

Plánování testu:

 • definování cíle testu, tj. k čemu mají sloužit testové výsledky
 • vymezení obsahu testu, tj. jaké učivo má být prostřednictvím testu ověřováno
 • vypracování specifikační tabulky, která obsahuje závazný počet úloh určitého typu a obsahu zařazených následně do testu

 

Sestavování testu:

 • výběr testových úloh podle pravidel stanovených specifikační tabulkou
 • řazení úloh tak, aby podporovalo správné strategie řešení testu
 • odhad časové náročnosti testu
 • volba způsobu hodnocení jednotlivých úloh a celého testu
 • sestavení záznamového archu, do něhož žáci zapisují řešení úloh

 

Ověřování testu:

 • posouzení obsahové a konstrukční kvality testu odbornými recenzenty
 • ověření kvality testu prostřednictvím zadání žákům (try-outy, pilotáže)

 

Použití testu