Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Čtyři metody efektivního studia

 

Tyto čtyři metody jsou využitelné jak pro dlouhodobé, tak i pro krátkodobé aktivity – pro psaní obsáhlé zkoušky nebo malých testů, pro psaní diplomové práce nebo psaní krátkých referátů.

V případě zdlouhavého studijního úkolu zahrnuje předběžné seznámení pečlivě vymezeného rozsahu úkolu.

Výběr a dělení zahrnuje rozdělení celého úkolu do částí a rozhodnutí, na kterých dílčích úkolech budeme pracovat nejdříve a na kterých důkladněji. Pečlivé zpracování zahrnuje studium jedné části po druhé s použitím těchto způsobů zpracování materiálu, které jsou pro každou část nejvhodnější.

Předběžné seznámení, výběr, dělení a pečlivé zpracování přirozeně není vždy nutné. Tento postup používáme, pokud usilujeme o efektivnost a našim hlavním cílem je dosáhnout jistý výsledek v omezeném čase. Pro různé aktivity mohou být například důležité pouze dvě z těchto metod.

 

Předběžné seznámení

V první fázi je potřeba se předběžně seznámit s knihami, které jsou potřeba prostudovat na zkoušku nebo k napsání výzkumné práce.

 

Výběr

Vyberte si knihu, která je nejzajímavější nebo nejvhodnější, tu přečtěte jako první. Nejlépe vyberte tu, která poskytuje celkový přehled o tématu.

  • Předběžné seznámení – Předběžně se seznamte s kapitolou, která je pro vás z hlediska studia nejdůležitější a nejzajímavější.
  • Výběr – Vyberte zároveň tu nejzajímavější část a tu si přečtěte nejdřív.
  • Dělení – Kapitolu rozdělte do skupin podle problémů nebo otázek, na které je potřeba odpovědět. Čtěte jednu část kapitoly po druhé.
  • Zpracování – Po přečtení si určitou část zpracujte nejvhodnějším způsobem pro váš účel. Zamyslete se nad tím, co jste se naučili, zodpovězte si všechny otázky, poznamenejte si myšlenky anebo si zapište čísla stránek, které byste chtěli dále použít.

 

Dělení

Knihy si rozdělte podle námětu, autora nebo jiného aspektu.

 

Zpracování

Zpracujte knihy nejvhodnějšími způsoby pro váš účel, jako je třeba příprava odpovědí na očekávané zkušební otázky nebo poznámky k písemné práci.