Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Co je to temperament?

 

Všechny děti různého věku se odlišují temperamentovými charakteristikami, jsou to i sourozenci, kteří mají stejné rodiče a stejné rodinné prostředí.

Některé děti mají pomalé tempo, pomalu reagují a na druhé straně jsou děti aktivní, rychle reagující. Některé děti mají rády nové podněty, naopak u některých to vyvolává obavu. Temperament zachycuje způsob chování  a temperamentové rozdíly vidíme nejen doma, ale i ve škole. Některé děti přicházejí do školy se zanícením a radostným očekáváním, jiné je to u dětí, které jsou stydlivé a neumí se zapojit do kolektivu a tyto rozdíly mohou ovlivnit průběh školní docházky.

 

Temperamentové typy

 Snadno zvladatelné – jsou děti, které se dobře adaptují , reagují pozitivně na novinky, jsou přátelské, uvolněné a vnímavé, a proto jsou oblíbeny jak mezi učiteli, tak i mezi vrstevníky.

Co se týká počtu, je jich většina.

 Obtížně zvladatelné – problémové děti, které disponují malou přizpůsobivostí na změny, mají negativní odezvu na novinky. Tyto děti přehnaně a nepředvídatelně reagují a podle učitelů jsou vznětlivé a prchlivé, také mohou mít problémy se spolužáky. Z celkového počtu tvoří tuto skupinu obtížně zvladatelných dětí asi 10 %.

 Pomalé – tyto děti se adaptují pomalu, potřebují trpělivost a pomoc. Tyto děti tvoří skupinu asi 15 %.

 

Temperament ovlivňuje chování dětí – vytrvalé a aktivní děti se zúčastňují různých aktivit a tím se obohacují jeho rozumové schopnosti.

 

Temperamentové charakteristiky ovlivňující učení

 Aktivita – děti, u kterých je vysoká aktivita, překypují energií, chvíli neposedí, naopak děti s nízkou energií se lehce unaví a jsou rády v klidu a dávají přednost sedavým činnostem před fyzickými hrami.

 Roztěkanost – roztěkané děti se hůře soustřeďují, mají problém zachovat pozornost, jsou snadněji vyrušitelné.

 Vytrvalost – schopnost dětí řešit zadaný úkol. Některé děti odradí složitost úkolu, jiné pracují na úkolu tak, že se zlobí, pokud je někdo přeruší.

 

Každá z těchto charakteristik může mít pozitivní vliv, ale i negativní na prospěch ve škole.

 

Temperament může ovlivňovat soulad mezi dítětem a školou. Znalosti temperamentu ve třídě je pro učitele důležité, aby porozuměl svým žákům, snadněji zamezil problémům a přispěl k lepšímu fungování celé třídy.