Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

1. světová válka – její odraz v české a světové literatuře

civilismus

-          obraz technických vymožeností, moderního života a světa, oslava všedních věcí, lidské práce

 

vitalismus

-          z lat. vita = život

-          směr v české literatuře, reakce na válku, vyjádření radosti z nejprostších maličkostí, z pouhé existence

-          jednoduchost, prostý a srozumitelný obraz – F.Šrámek, K. Čapek, J. Wolker

 

dadaismus

-          vyjadřuje odpor k válce, pocit nesmyslnosti života

-          zdůrazňuje uměleckou absurditu, primitivitu (dada v dětské řeči = hračka) princip náhodnosti věcí a nesmyslnosti vztahů

-          zakladatel francouzský básník rumunského původu Tristian Tzara

-          úsilí šokovat, burcovat, provokovat

 

Romain Rolland (1866 – 1944)

-          představitel humanistické tradice

-          Nobelova cena

Petr a Lucie

 • založena na kontrastu:

hrůzy války x vysněný svět dvojice milenců

problémy války x rozvíjející se cit lásky

 • lytické , poetické ladění příběhu, shakespearovský motiv
 • dějiště – válečná Paříž, od ledna do března 1918
 • tragický konec, společná smrt v kostele při náletu → obžaloba nesmyslnosti války

 

Henri Barbusse (1873 – 1935)

Oheň

 • otřesný deník vojenské čety (pohled „zdola“)
 • vlastní zážitky z fronty
 • netradiční román – pásmo scén, úvah, příběhů bez ústředního hrdiny

 

Erich Maria Remarque (1898 – 1970)

-          vl. jm. Erich Paul Remark

-          zúčastnil se 1. sv. války, měl 18 let

Na západní frontě klid

 • ironický název
 • o osudech studentů (hl. postava Pavel Bäumer), kteří prožili válku na záp. frontě
 • ztrácejí všechny životní iluze, protestují, snaží se přežít
 • drsné obrazy z bojiště, vzpomínky hlavního hrdiny i svérázný lidový humor
 • tragický konec nenaplněného života
 • vyšlo prvně časopisecky, za rok vyšla knižně, okamžitě přeložena do 12 jazyků (B. Mathesius přeložil do češtiny)

Cesta zpátky

 • volné pokračování
 • osudy lidí zničeny válkou
 • návrat domů a konec frontových přátelství
 • zážitky z války vedou k vnitřní prázdnotě a vykořeněnosti

Tři kamarádi

Jiskra života

Čas žít, čas umírat

 

 

Ztracená generace = američtí spisovatelé, kteří odešli do války jako studenti – dobrovolníci s představou boje za svobodu a demokracii; brzy pochopili svůj omyl, „vystřízlivěli“, válka jako první velký životní zážitek je natrvalo poznamenala – pocit vykořeněnosti

 

Ernest Hemigway (1899 – 1961)

-          díla silně autobiografická

-          rád kolem sebe vytvářel mýtus

-          zúčastnil se 1. světové války – italská fronta – 1. americký, který byl zraněn

-          pobývá ve Francii, Paříži – Gertruda Steinová – díky ní se seznámil s Francií a poskytla mu literární zázemí (Tolstoj, Čechov)

-          účastnil se prvních loveckých výprav v Africe

-          30. léta 20. století – účastnil se občanské války

-          strávil konec života v USA a na Kubě

-          1954 . Nobelova cena

-          ve srubu spáchal sebevraždu

-          realistický proud – úsporný styl psaní (1/8 ledovce ční)

Sbohem, armádo

 • vlastní zážitky a vzpomínky z fronty
 • ideová dezorientace hrdinů → upínají se proto k základním hodnotám individuálního lidského života (láska, přátelství, odvaha, čest)
 • hlavní hrdina opouští frontu (do neutrálního Švýcarska)

 

 

 

Legionářská literatura

- zobrazení války jako historické události, tématika zahraničního odboje, působení našich vojáků jako zajatců v Rusku na straně odpůrců říjnové revoluce; autoři byli většinou účastníky bojů

 

Rudolf Medek (1890 – 1940)

-          účastník bitvy u Tvorova

-          generál

-          byl v Rusku

-          ostře vystupoval proti Čapkovi – demokrat

Anabáze

 • 5 dílný románový cyklus
 • kronikářské líčení válečných událostí v Rusku, zvl. bojů československých legií na straně protibolševických sil
 • obraz bitvy u Tvorova v červenci 1917, zmatku a chaosu v Rusku, vyčerpávající cesty legií přes Sibiř do Vladivostoku a návratu domů
 • řečnický patos, dramatičnost, epická šíře, básnické vyjádření

Zborov

 • oslavná báseň

Plukovník Švec

 • tragédie, legionářská tematika
 • premiéra v ND

 

Josef Kopta (1894 – 1962)

-          redaktor , spisovatel, účastník 1. sv. v.

Třetí rota, Třetí rota na magistrále, Třetí rota doma

 • epická šíře, postup malé vojenské jednotky od Tvorova přes Sibiř do Vladivostoku
 • zorný úhel obyčejného pěšáka
 • lidové typy – obětavost, kamarádství, stesk po domově, hrdinství

 

Jaroslav Hašek (1883 – 1923)